gogrip green

Nitrilové rukavice s revolučnou, viditeľnou diamantovou textúrou.

Špecializované, ochranné rukavice poskytujúce bezpečnejší úchop so zvýšenou odolnosťou voči vírusom, plesniam, baktériám a vybraným chemikáliám. Ideálne pre použitie v záhradníctve, poľnohospodárstve, sadovníctve, spracovateľskom a chemickom priemysle.

Najdôležitejšie vlastnosti

3D diamantová textúra

zaisťuje presnosť a zvýšenú priľnavosť pri práci v náročných podmienkach a vo vlhkom prostredí. Vďaka inovatívnej štruktúre rukavice v tvare pyramídy umožňujú stabilné uchopenie akéhokoľvek náradia.

Odolnosť voči vírusom

Odolné voči vírusom, hubám a baktériám v súlade s americkou normou ASTM F1671 a európskou normou EN ISO 374-5. Poskytujú vynikajúcu ochranu zamestnancom. Keďže výrobok bol testovaný v súlade s oboma normami a získal pozitívne výsledky testov na priepustnosť bakteriofága Phi X174 v súlade s normou EN ISO 16604, možno ho označiť za výrobok poskytujúci účinnú ochranu proti baktériám, hubám a vírusom.

Schválenie pre styk s potravinami

potvrdené bezpečnostnými schváleniami, vďaka ktorým rukavice zabezpečujú zníženie prenosu škodlivín z rúk zamestnanca do potravín, ako aj z potravín do rúk užívateľa. Vďaka dodržiavaniu predpisov EÚ, ktoré umožňujú prácu rukavíc v prostredí s potravinami, je možné rukavice používať v potravinárskom priemysle.

Odolné voči vybraným chemickým látkam

rukavice MERCATOR gogrip sú klasifikované ako osobné ochranné prostriedky, kategória III., typ B v súlade s Nariadením o osobných ochranných pomôckach (EÚ) 2016/425. Vďaka tomu majú vysokú chemickú odolnosť voči vybraným látkam v súlade s požiadavkami EN ISO 374-1: 2016. Chemická odolnosť umožňuje používanie rukavíc v prostrediach vystavených kontaktu s vybranými chemikáliami (v poľnohospodárstve pri postrekoch ovocia a zeleniny).

3x hrubšie

vďaka tomu umožňujú dosiahnuť vysokú pevnosť a rozťažnosť rukavíc. Navyše sú vďaka hrubším stenám vhodné na dlhšiu prácu v náročnejších podmienkach. Ideálne na dlhšie použitie. Zvýšená hrúbka umožňuje aj vyššiu chemickú odolnosť.

Komfort používania

diamantová textúra zväčšuje povrch rukavíc, čo zabezpečuje lepšiu cirkuláciu vzduchu a znižuje potenie rúk.

Pracovný komfort

lepšia priľnavosť a zvýšené manuálne zručnosti sú pohodlnejšie v porovnaní so štandardnými priemyselnými rukavicami.


Jedna rukavica, mnoho použití

Ideálne na poľnohospodárske práce, zber zeleniny, ovocia, postrekovanie rastlín, ako aj na prácu v skleníkoch, sadenie plodín a strihanie kríkov. Vhodná aj pre spracovateľský priemysel, výrobu mlieka, ako aj pre použitie v chemickom a automobilovom priemysle.

Poľnohospodárstvo

Záhradníctvo

Zber zeleniny a ovocia

Spracovateľský priemysel

Chemický priemysel

Odvetvie upratovania

Domáci majstri