gogrip green

Nitrilové rukavice s revoluční, jasně viditelnou diamantovou texturou.

Speciální ochranné rukavice zajišťující pevnější úchop, se zvýšenou odolností vůči virům, plísním a bakteriím a vybraným chemikáliím. Ideální pro použití v zahradnictví, zemědělství, sadařství, ve zpracovatelském nebo chemickém průmyslu.

Nejdůležitější vlastnosti

3D diamantová textura

zajišťuje přesnost a zvýšenou přilnavost při práci v náročných podmínkách a ve vlhkém prostředí. Díky inovativní textuře ve tvaru jehlanů rukavice umožňují pevný úchop každého nářadí.

Odolnost vůči virům

Odolné vůči virům, plísním a bakteriím podle americké normy ASTM F1671 a evropské EN ISO 374-5. Zaručují dokonalou ochranu pracovníků. Provedení testů podle obou norem a získání pozitivních výsledků penetračního testu Phi X174 podle EN ISO 16604 umožňuje definovat výrobek jako účinnou ochranu proti bakteriím, plísním a virům.

Schválené pro styk s potravinami

potvrzené bezpečnostními certifikáty, díky čemuž rukavice zajišťují omezení přenosu nečistot nejen z rukou zaměstnance na potraviny, ale i z potravin na ruce uživatele. Díky tomu, že splňují předpisy EU povolující používání rukavic při práci v prostředí s potravinami, je možné rukavice používat při zpracování potravin.

Odolné vůči vybraným chemikáliím

rukavice MERCATOR gogrip jsou klasifikovány jako osobní ochranné prostředky kat. III, typ B, podle nařízení o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425. Díky tomu mají vysokou chemickou odolnost proti vybraným látkám podle požadavků EN ISO 374-1:2016. Chemická odolnost umožňuje používat rukavice v prostředí vystaveném styku s vybranými chemikáliemi (v zemědělství při provádění postřiku ovoce a zeleniny).

3x silnější

díky tomu lze dosáhnout vysoké pevnosti a roztažnosti rukavic. Navíc se díky silnějším stěnám hodí pro delší práci v náročnějších podmínkách. Ideální pro delší používání. Větší tloušťka umožňuje dosáhnout také vyšší odolnosti proti chemickým látkám.

Komfort používání

díky diamantové textuře byl zvětšen povrch uvnitř rukavice, což zajišťuje lepší cirkulaci vzduchu a snižuje pocení rukou.

Pohodlí při práci

lepší úchop a větší manuální schopnosti znamenají pohodlí při práci ve srovnání se standardními průmyslovými rukavicemi.


Jedna rukavice, mnoho použití

Dokonale se osvědčí při zemědělských pracích, sběru ovoce a zeleniny, provádění postřiku rostlin, ale také při práci ve skleníku, sázení rostlin a prořezávání křovin. Uplatní se také ve zpracovatelském průmyslu, při výrobě mléka, stejně jako v chemickém a automobilovém průmyslu.

Zemědělství

Zahradnictví

Sklizeň zeleniny a ovoce

Zpracovatelské odvětví

Chemický průmysl

Úklidové služby

Kutilství